INFO

Profesjonalna korekta i redakcja tekstów

Korekta tekstów to poprawianie tekstów pod względem ortografii, interpunkcji, gramatyki. Redakcja tekstów jest pojęciem szerszym i poza wskazaniem wszystkich błędów językowych w tekście, obejmuje również dopasowanie tekstów do odbiorców. Profesjonalna redakcja tekstów czyni artykuł bardziej przyswajalnym oraz zrozumiałym dla odbiorcy, a jednocześnie ciekawym i atrakcyjnym.

Korekta tekstów może polegać jedynie na wskazaniu błędów i zostawieniu klientowi kwestii ich poprawki lub dokonanie kompleksowej poprawy tekstów. Zależy od tego, czy klient chce się w pełni zdać na profesjonalną pomoc osoby zajmującej się korektą tekstów czy nie. Korekta może wydawać się prostą czynnością, jednak niejednokrotnie okazuje się dużym wyzwaniem. Wiele zależy oczywiście od poziomu tekstu wyjściowego. Może się okazać, że osoba pisząca tekst miała podstawowe braki w znajomości reguł gramatycznych czy ortograficznych. Gorzej jednak, jeśli tekst kuleje pod względem stylistycznym. Wymaga on wtedy często przepisania zdań od nowa tak, by były poprawne. To już czasochłonne i wymagające zadanie, ponadto często klienci źle reagują na znaczące zmiany w tekście.

Jeszcze trudniejszym wyzwaniem jest redakcja tekstów. W tym przypadku bardzo często konieczne jest napisanie niektórych zdań lub ich części od nowa, tak by przekazywały tę samą treść, ale w bardziej atrakcyjny i przystępniejszy dla odbiorców sposób. Dotyczy to szczególnie tekstów specjalistycznych czy naukowych.

Zajmuję się profesjonalną korektą i redakcją tekstów. Oferuję redakcję i korektę tekstów specjalistycznych w dziedzinie finansów, biznesu, przedsiębiorczości, a także tekstów o naturze ogólnej i lifestylowej.